Natječaji

Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2024.

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih TZ na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. s područja SDŽ iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Javni poziv DMK 2023


Obrazac 2 je ažuriran 28. studenoga 2023. godine. Sve prijave podnesene s prethodnom verzijom obrasca 2 bit će uvažene.

Foto natječaj “Ljeto vaših snova”

Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa podrška razvoju turističkih događanja u 2023. godini

Javni poziv za potpore turističkim top događanjima na području SDŽ u 2023.

Visit us on instagram