Službene informacije

O nama

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Splitsko-dalmatinske županije.

Zadaće Zajednice kao regionalne menadžment organizacije su sljedeće: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment i administrativni poslovi.

Tijela TZ Splitsko – dalmatinske su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik čiju dužnost obnaša Župan Splitsko – dalmatinske županije. Zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada kojega donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna jedinice regionalne samouprave i ostalih izvora.

Direktorica: Ivana Vladović

Predsjednik: Blaženko Boban

Kontakt

Regulativa – opći akti

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE SDŽ (NN 53/2020)

ZAKON O TZ I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (NN 52/2019)

ZAKON O TURISTIČKOJ PRISTOJBI (NN 52/2019)

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA (NN 52/2019)

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zajednici. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: TZ SDŽ, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@dalmatia.hr
  • donijeti osobno u ured TZ SDŽ, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

MAJA FRANETOVIĆ

Službenik za pravo na pristup informacijama

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – GDPR

DOKUMENTI

Regulativa – strateški dokumenti i programi

Odluka o visini turističke pristojbe

Visit us on instagram