Koje su obaveze privatnih iznajmljivača?

Koje su obaveze privatnih iznajmljivača?

Po ishođenju Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave, obavezni ste dostaviti rješenje (i promjene po rješenju) u TZ i Poreznu upravu.

Standardizirana ploča – vidno jeistaknuti na ulazu u objekt s oznakom vrste i kategorije objekta. Mora biti naručena i izrađena kod proizvođača ovlaštenog od Ministarstva turizma („Kordun“, Karlovac, „Jaguar“, Split „Binar“, Split) 

Cjenik – u svakoj smještajnoj jedinici vidno istaknut s naznakom vrste i kategorije smještaja (uobičajeno na poleđini vrata). Cijene moraju biti izražene u kunama (u Eur radi razumijevanja, u zagradama). Cjenik mora sadržavati osnovne podatke iznajmljivača (Ime iprezime, adresa, naziv objekta), naziv usluge (noćenje), vrstu naplate (po osobi, po smještaju), period (sezone), boravišnu pristojbu, PDV ( ako niste u sustavu PDV-anavesti da nije uključen, a ako jeste- izraziti neto cijenu i iznos PDV-a). Ne smijete imati istovremeno istaknuta dva cjenika (agencijski i Vaš), a možete ga mijenjati tijekom godine.

Prijava gostiju – prijava i odjava turista vrši se u roku od 24 sata po njihovu dolasku tj.odlasku. Od 1.1.2016. obaveza prijave gostiju putem e-Visitor sustava.

Popis gostiju – uspostavom e-Visitora, popisom gostiju smatra se Popis turista koji se vodi za pojedinog iznajmljivača (i agencijski gosti). Po isteku kalendarske godine potrebno ga je ispisati i čuvati najmanje dvije godine.

Evidencija prometa – evidentiraju se svi izdani računi po rednom broju i datumu nastanka, te u kunskom iznosu. Knjigu evidencije prometa možete nabaviti u Narodnim novinama ili voditi elektronski. Zaključiti je na kraju kalendarske godine, a istu  Knjigu prometa možete, po zaključenju  tekuće godine, voditi više godina.

Izdavanje računa – mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, oib, adresa) sukladno Rješenju po kojem radite, datum izdavanja, broj računa, ime i prezime korisnika usluge, vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge. Prvi primjerak računa dajete korisniku usluge, a drugi ostaje u bloku, kod izdavatelja, te služi kao osnova za knjigu evidencije prometa. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos boravišne pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). Sukladno Zakonu o PDV-u (NN br. 73/13, 148/13,143/14), na računu uz sve ostale elemente računa treba pisati: „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u“.

Obaveze iznajmljivača su i:

  • plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu prema registriranom broju kreveta. (Na pomoćne krevete se ne plaća bp).Neke TZ ne šalju uplatnice iznajmljivačima, ali to Vas ne oslobađa obveze plaćanja (31.7., 31.8., 30.9.)
  • plaćanje članarine turističkoj zajednici obračunava po važećoj stopi za 2016. za grad Split 0,17%, od ukupnog prihoda (zbroja prometa u knjizi Evidencija prometa).
  • Paušalno plaćanje poreza na dohodak

Dodatne obveze:

  • vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora (adresa, fax, e-mail)
  • plan evakuacije na unutrašnjoj strani vrata ili u neposrednoj blizini
  • kutija prve pomoći
  • oznaka o zabrani usluživanja i konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 god na vidnom mjestu u objektu (nabaviti u Narodnim novinama)

Odgovori