Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Monumentální budova Arzenálu, uprostřed historického centra města Hvar, je jednou z nejdůležitějších námořních budov ve Středomoří. Byla postavena jako klenutý sklad pro válečnou galéru na jihu Náměstí sv. Štěpána – nazývaného také Pjaca. V roce 1530 zahájily Benátky stavbu nového arzenálu, jehož současná podoba s velkým obloukem na průčelí, na západní mořské straně, byla dokončena v roce 1559. Evropská komise a „Europa Nostra“ vyhlásily hvarský Arzenál jedním z vítězů Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví v kategorii Ochrana kulturního dědictví – památková péče pro rok 2020. Lokality, jako je tato, jsou důkazem dlouhé historie mezinárodního obchodu v Evropě. I dnes hraje díky svému umístění v přístavu důležitou roli jako místo spojení, setkávání a společenských aktivit.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads