Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Římský císař Dioklecián postavil na začátku 4. století obrovský palác poblíž Salony, hlavního města římské provincie Dalmácie. Byla to kombinace okázalé a bohatě zdobené vily a vojenského tábora, opevněného věžemi a zdmi. Když byla Salona zničena na začátku 7. století, přeživší obyvatelé našli útočiště v paláci, který kvůli novým a rostoucím potřebám přerostl v město. Palác císaře Diokleciána je, vzhledem k zachování celku i jednotlivých původních částí, jednou z nejvýznamnějších památek pozdně antické architektury. Některé části byly přivezeny ze vzdálených zemí, z Egypta byly dovezeny sfingy a žulové sloupy. V průběhu staletí se původní architektura paláce měnila a lidé, kteří v ní žili, vytvořili v římských hradbách srdce dnešního města.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads