The Marijanović Tower

The Marijanović family arrived in Sutivan with refugees from Poljica at the end of the 16th century. As reputable military commanders who fought Turkish invaders, they accrued large estates including the one in Sutivan

LOKACIJA

Sutivan

Kao odvažni vojni zapovjednici u ratovima s Turcima stekli su velike posjede pa tako i ovaj u Sutivanu koji se sastojao od stambene zgrade na koju se kasnije oslonio Kavanjinov ljetnikovac i obrambene kule na morskom žalu zvane “kaštil” koja je danas adaptirana u stambenu zgradu ali je zadržala prijašnji oblik

Na južnoj strani ima sunčani sat a prostor između kule i stambene zgrade u narodu se nazivao “Jankov dvor” kao uspomena na grofa (conte) Janka Marijanovića. Marijanovići su dobro zabilježeni u stivanskoj povijesti upravo zbog dugačkog spora sa Jerolimom Kavanjimom koji je pjesnik naširoko opisao u svom djelu “Bogatstvo i uboštvo”. Iako je čitavog života težio omalovažiti njihove ratne zasluge i njihovo poštenje, Kavanjin ih je ipak u svom spjevu opjevao kao junake, mudre i hrabre. Danas u kuli/kući živi obitelj Tavra. Kula je čest motiv na fotografijama Sutivana zbog svoje odmjerene ljepote i centralnog položaja u istočnom dijelu luke

Visit us on instagram