Wieża Marijanović

Rodzina Marijanović przybyła do Sutivanu z uchodźcami u Poljic pod koniec XVI wieku. Jako odważni dowódcy wojskowi w wojnach z Turkami nabyli duże posiadłości, w tym tę w Sutivan.

LOKALIZACJA

Sutivan

Jako odważni dowódcy wojskowi w wojnach z Turkami nabyli duże posiadłości, w tym tę w Sutivan, na którą składał się budynek mieszkalny, na który później oparł się letni dom Kavanjina, oraz nadmorskie wieże obronne zwane „kaštil”, która dziś została zaadaptowana na budynek mieszkalny, ale zachowała swoją dawną formę.

Od strony południowej znajduje się zegar słoneczny, a przestrzeń pomiędzy wieżą a budynkiem mieszkalnym popularnie nazywano „Jankov dvor” na pamiątkę hrabiego (conte) Janko Marijanović. Marijanovići są dobrze zapisani w historii Sutivanu właśnie za sprawą długiego sporu z Jerolimem Kavanjimem, który poeta szczegółowo opisał w swoim dziele „Bogactwo i ubóstwo”. Chociaż przez całe życie próbował umniejszać ich zasługi wojenne i ich uczciwość, jednak w swojej piosence Kavanjin zaśpiewał ich jako bohaterów, mądrych i odważnych. Dziś w wieży/domu mieszka rodzina Tavra. Wieża jest częstym motywem na fotografiach Sutivanu ze względu na jej wyważone piękno i centralne położenie we wschodniej części portu

Visit us on instagram