St. George’s Parish Church

It was built in 1897 in the neo-Romanesque style and its ground plan in the shape of a cross

LOCATION

Sućuraj

Glavna ulazna vrata su okrenuta prema jugu, a zvonik je na preslicu s tri zvona. Glavni oltar posvećen je sv. Jurju, prema kojem je Sućuraj dobio ime

Zapadni oltar posvećen je Gospi od Zdravlja, čiji se kip nosi u procesiji kroz mjesto na njen blagdan. Istočni oltar, koji je prenesen iz stare crkve, posvećen je Gospi od Pojasa. Na glavnom oltaru, među ostalim, nalazi se kip sv. Jurja kako ubija zmaja. Isti motiv prisutan je i na velikoj okrugloj slici na stropu te na crkvenoj zastavi, desno od glavnog oltara, na kojoj piše: „Sv. Jure čuvaj Sućuraj”. U dvorištu ispred crkve mogu se vidjeti temelji već spomenute stare crkve, koja je također bila posvećena sv. Jurju. Kada je ova crkva sagrađena nije poznato, ali je spomenuta u Hvarskom statutu iz 1331. godine. Srušena je zbog dotrajalosti krajem 19. stoljeća, za vrijeme gradnje nove crkve

Visit us on instagram