Pebble Alley

Cobbled alleys are a symbol of all Dalmatian “small towns” and a true example of using available materials and crafting skills involving the technique of arranging pebbles and groundwork to make the final result withstand the test of time

LOCATION

Sutivan

Kongulama se u užem smislu nazivaju kameni oblutci koje je oblikovalo more, a u širem smislu svo kamenje koje je ugrađivano istom tehnikom u puteve

Za slaganje kongula birali su se plosnatiji primjerci koji se dužom stranom ulažu u podlogu tako da na površini viri samo manji dio. Tako je uslijed trošenja uvijek ostajalo dovoljno kamena u putu. U bračkim mjestima uključuju i estetski oblikovane motive koji govore da taj rad nije bio samo napor nego i užitak stvaranja

Visit us on instagram