Kala o’ konguli

Kongulane ulice simbol su svih dalmatinskih “malih mista” i pravi primjer korištenja dostupnih materijala i vještine izrade koja uključuje tehnike slaganja oblutaka i pripreme podloge kako bi rezultat rada izdržao zub vremena.

LOKACIJA

Sutivan

Kongulama se u užem smislu nazivaju kameni oblutci koje je oblikovalo more, a u širem smislu svo kamenje koje je ugrađivano istom tehnikom u puteve

Za slaganje kongula birali su se plosnatiji primjerci koji se dužom stranom ulažu u podlogu tako da na površini viri samo manji dio. Tako je uslijed trošenja uvijek ostajalo dovoljno kamena u putu. U bračkim mjestima uključuju i estetski oblikovane motive koji govore da taj rad nije bio samo napor nego i užitak stvaranja

Visit us on instagram