The Ilić Mansion

The Ilić house complex was the residence of the wealthy noble family Ilić. They were renowned for fighting against the Turks on the Venetian side

LOKACIJA

Sutivan

U centru stivanske rive dio kompleksa sa danas preuređenom obrambenom kulom sa gotičkim prozorima na zapadnoj strani najstariji je u stivanskoj luci a u temeljima ima drvene sohe poput kuća u Veneciji

U doba kada je izgrađena, a to je 17. stoljeće, stivanska luka bila je velika i plitka uvala. Na pročelju zgrade nalazi se oštećeni grb Mletačke republike, lav sv. Marka sa natpisom o zaslugama obitelji koji je spletom okolnosti danas uklonjen sa pročelja. Kompleks ima veliki park na južnoj strani koji je danas uređen u modernom stilu ali objekt je kao spomenik kulture dosljedno rekonstruiran i priveden u turističke svrhe

Visit us on instagram