Pharia Rampart – Cyclopean Wall

Bedem kasnoantičke Pharije izgrađen je u 4. stoljeću od blokova sa zidina grčkog Farosa. Očuvan je u dužini od 11 metara u konobi kuće Gramotorov. Naziv Kiklopski zid dobio je u 19. stoljeću kada su promatrači, fascinirani veličinom kamenih blokova od kojih je sagrađen, vjerovali da su ga mogli sagraditi samo divovi – kiklopi

LOCATION

Hvar

Visit us on instagram