Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
4.90km
staza info
MjestoPostira
Dužina4.90 km
Trajanje
TežinaLako
Visina22 m
Asfalt: 1.30 km
Makadam: 1.60 km
Dno uzvišenja1 m
Vrh uzvišenja22 m
Početna točkaPostira
Završna točkaLovrečina bay

PUT LOVREČINE

U blizini mjesta Postira je uvala Lovrečina, višeslojni arheološki lokalitet sa graditeljskim cjelinama koje potječu iz antike i ranog srednjeg vijeka. Na istočnom rubu uvale ostaci su rimske maritimne vile. Pored rimskog ladanjskog sklopa podiže se naselje u kasnoj antici, dio čega je ranokršćanska crkva (VI. – VII. st.) posvećena vjerojatno Svetom Lovri (vodeći se toponimom Lovrečina). Jednobrodna je to građevina s istaknutom polukružnom apsidom na istoku, transeptom (poprečni brod), nizom sporednih prostorija s sjeverne i južne strane glavnog broda (pravokutni, izduženi prostor crkve), te narteksom (predvorje pred zapadnim pročeljem crkve) s bočnim polukružnim apsidama. Sjeverna središnja prostorija uz glavni brod crkve imala je ulogu krstionice na što u tom dijelu sakralnog kompleksa upućuje krsni zdenac nad kojim je u novije vrijeme rekonstruiran izvorni izgled njegova ciborija od ulomaka pronađenih pored zdenca tijekom arheoloških istraživanja. U uvali Lovrečina također se nalaze i ostaci ranoromaničke crkve sv. Stjepana i benediktinskog samostana (XI. st.) kojem je crkva pripadala.     

Start 43º22’37.11”N / 16º37’43.396”E

Riva u Postirima, na ulazu u ulicu popločanu kamenim oblucima (kogule), ide se južno, uzbrdo 

0,15 km nastavlja se ravno do župne crkve sv. Ivana Krstitelja. Od crkve se vraća istim putem natrag 50 metara 

0,30 km desno u ulicu Balatura

0,40 km desno u ulicu Zastivonje i nastavlja se istočno uz more

2,80 km skreće se 20 metara do kapelice Gospe od Gorme 

2,90 km desno, nastavlja se dalje istočno uz more

4,55 km dolazi se do plaže u uvali Lovrečina, produžuje se 50 metara južno do ostataka ranokršćanske crkve sv. Lovre. Istim putem se vraća natrag na plažu i nastavlja desno, istočno uz plažu 

4,90 km ostaci rimske maritimne vile

Google Street View

digital nomads