Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Raspored i prijave na edukacije i radionice za privatne iznajmljivače u 2019. godini

MODULI ZA EDUKACIJU I RADIONICU

 • PRAVA I OBVEZE/ Ana Brničević
 • MALI IZNAJMLJIVAČ- MALI PODUZETNIK DOMAĆIN U TURIZMU/Barbara Markovic
 • UREĐENJE APARTMANA I REKATEGORIZACIJA / Ana Brnicevic
 • BORBENI PAKET/ CHANNEL MANAGER/ Tomislav Zović
 • POVEZIVANJE PRIVATNOG SMJESTAJA SA PONUDOM DESTINACIJE / Barbara Marković
 • RADIONICA ENGLESKOG JEZIKA / Barbara Marković

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE

 • BAŠKA VODA
 • MAKARSKA 9.2. SUBOTA
 • SPLIT
 • KAŠTELA 16.2. SUBOTA
 • GRAD HVAR 22.2. HVAR 17:30
 • JELSA 9:00
 • BOL- UJUTRO
 • SUPETAR POPODNE
 • OMIŠ 16.3.

RADIONICE ENGLESKOG JEZIKA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

 • 1.3. SPLIT
 • 8.2. MAKARSKA

digital nomads