Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Najava edukacija u 2016. godini

education

Zbog velikog uspjeha i prihvaćenosti prošlogodišnjih edukacija za privatne iznajmljivače, Privatna srednja škola Wallner i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i ove godine pokreću besplatan ciklus „EDUKACIJE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE“.

Kako privatni iznajmljivači čine vrlo bitan ponude turističkog proizvoda Splitsko-dalmatinske županije, na ovaj način im se želi pomoći kako bi u svom svakodnevnom poslu bili što uspješniji, pratili europske i svjetske trendove, sa ciljem podizanja svoje konkurentnosti, konkurentnosti svoga mjesta i u konačnici i županije.

Ovogodišnji ciklus će se održati na 9 lokacija i započeti će u veljači, a završiti do svibnja 2015, kako bi iznajmljivači što spremniji ušli u sami vrhunac sezone. Ovogodišnjim ciklusom se planira educirati 500-tinjak iznajmljivača, a s obzirom na konstantni porast broja iznajmljivača, interesa neće manjkati, kako od strane iznajmljivača koji će ciklusu prisustvovati ponovno, tako i od novih, koji još nisu prisustvovali ovom tipu edukacija.

Sama edukacija će obrađivati teme koje su bitne za privatne iznajmljivače sa naglaskom na Internet prodaju, pa iako su neke od tih tema već spomenute prethodnih godina, biti će osvježene novim podacima i novostima iz tih područja. Također, ove godine zbog interesa samih iznajmljivača, na 2 lokacije će biti održane edukacije s potpuno novim temama.

Pratite objave na ovom blogu na stranici TZŽ kako ne bi propustili objavu mjesta i datuma edukacija, kao i detaljnog popisa tema.

Slika je preuzeta s https://www.flickr.com/photos/nniknak/6717604035.

digital nomads