Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Split – rimski akvadukt

Odlično očuvani rimski akvadukt građen je u III. stoljeću kad i Dioklecijanova palača da bi se veće količine pitke vode s izvora rijeke Jadro mogle dovesti do palače. Od izvora do Palače akvadukt je dug oko 9 kilometara. Uglavnom je zadržana izvorna trasa rimskog akvadukta, a porušeni dijelovi su ponovno izgrađeni. Najimpresivniji dio Dioklecijanovog akvadukta je nadzemni dio kod Dujmovače, na ulazu u Split iz pravca Solina, dužine 180 metara i visine 16,5 metara. On je najbolje očuvani objekt te vrste na tlu Hrvatske i upisan je na popis nepokretnih kulturnih dobara.

digital nomads