Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Povaljska listina je posjedovna isprava benediktinskoga samostana sv. Ivana Krstitelja u Povljima na otoku Braču, napisana na listu pergamene hrvatskom ćirilicom (tzv. bosančicom) 1. prosinca 1250. godine. Danas se čuva u Župnom uredu u Pučišćima na Braču gdje je dospjela kao dio arhive povaljskog samostana. To je jedan od najstarijih hrvatskih jezičnih i kulturno-povijesnih spomenika koji svojim  sadržajem pruža uvid u razne životne aspekte prostora i vremena u kojem je nastao.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads