Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Na Kačićevom trgu u Makarskoj podignuta je 1775. godine kasnobarokna česma pravokutnog oblika s kamenicom nad kojom su, u plitkom reljefu, izvedena tri maskerona (plastični ukras u obliku lica) s bakrenim izljevima. Iznad otvora na kamenoj gredi je natpis, a bočno od njega dva grba od kojih je jedan najstariji grb grada Makarske. Česma je temeljito rekonstruirana 1990. godine kad je očišćena sva kamena plastika.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS

Istražite Srednju Dalmaciju

digital nomads