Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Na mjestu današnjeg sela Gardun, nekoliko kilometara od grada Trilja, nalaze se ostaci rimskog vojnog logora – Tilurija, tabora VII. rimske legije. Rimljani su tu podigli logor na visoravni iznad obale rijeke Cetine. Položaj je pažljivo biran na strateškoj uzvisini odakle je bila moguća kontrola svih kretanja preko rijeke Cetine. Na zapadnoj strani logora je dio bedema i danas dobro vidljiv, a arheolozi su u Gardunu pronašli ulomke luksuznih keramičkih i staklenih posuda, nakit, metalne dijelove vojne opreme, oruđe i oružje, rimski novac, skulpture i natpise.

digital nomads