Francuska (Napoleonova) cesta

Sa slomom Rimskog carstva javlja se problem nedostatka kvalitetnih kolnih puteva u Dalmaciji, što je u velikoj mjeri otežavalo odvijanje  kopnenog prometa na njenom području

LOKACIJA

Brela – Gornji Kričak

DUŽINA

5.80km

TRAJANJE

2h 15min

TEŽINA

Lako

STAZA INFO

Započnite svoju

avanturu

LINKOVI STAZE

PREUZIMANJA

LOKACIJA

Brela – Gornji Kričak

TRAJANJE

2h 15min

DUŽINA

5.80 km

TEŽINA

Lako

VISINA

443 m

TIP

Asfalt: 1.28 km
Makadam: 4.52 km

DNO UZVIŠENJA

138 m

VRH UZVIŠENJA

443 m

POČETNA TOČKA

Brela – Gornji Kričak

ZAVRŠNA TOČKA

Brela – Gornji Kričak

POČNITE ISTRAŽIVATI

START

43º 22’ 17.881” N / 16º 56’ 22.937” E Brela – Gornji Kričak, parkiralište kod škole

0.65 KM

asfaltiranom cestom do raskrižja prema crkvi sv. Jurja, nastavlja se ravno makadamskom cestom u smjeru putokaza (645 m)

2.00 KM

makadamskom cestom dolazi se do vidikovca odakle se ide lijevo

2.50 KM

makadamskim putem dolazi se do ulaza na Francusku ili Napoleonovu cestu

3.60 KM

dolazi se do prve serpentine, na lijevo je izlaz s Francuske ili Napoleonove ceste koji vodi prema kapelici sv. Kajo, Nevistinoj stini te prema penjalištu Brela,  desno je nastavak Napoleonove ceste do samog vrha

4.00 KM

vrh i završni dio Francuske ceste koji naglo završava pred visokom stijenom koju treba zaobići s južne strane te se nadalje povezati na put prema Gornjim Brelima u zaleđu

4.40 KM

s vrha ceste vraćamo se 400 m istim putem do već spomenutog izlaza prema sv. Kaju, Nevistinoj stini i penjalištu. (4.403 m)

4.70 KM

dolazimo do raskrižja koje prema sjeveru vodi prema kapelici sv. Kaja i Nevistinoj stini, a prema jugu prema penjalištu Brela i Gornjem Kričku (polazištu, 
pratimo putokaze za Brela – Gornji 
Kričak (4.668 m))

5.40 KM

izlazi se na makadamski put i slijedi putokaz parkiralište Brela – Gornji Kričak

5.80 KM

povratak na polazišnu točku 

Visit us on instagram