Crkvica Sv.Petra

Smještena na ulazu u luku, i spomenuta u hvarskim pravnim statutima iz 1331. godine kao granica između Pitve i Vrbanja kada još niti Vrboska ni Jelsa nisu postojale, za Crkvu sv. Petra smatra se da je jedna od najstarijih crkvi na otoku.  Crkva je obnovljena pod upraviteljstvom patrijarha Harnotića 1469. godine. Kip sv. Petra – djelo Nikole Firentinca, sada se čuva u župnoj crkvi, dok kopija izvornika stoji ispred crkve. Crkva i zvono iznad vrata su obnovljeni 1999. godine

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram