Kościół św. Piotra

Znajduje się przy wejściu do portu i jest wspomniany w statucie prawnym Hvaru z 1331 roku jako granica pomiędzy Pitvą i Vrbanja, kiedy nie istniały jeszcze ani Vrboska, ani Jelsa, gdyż kościół św. Piotra uważany jest za jeden z najstarszych kościołów na wyspie.  Kościół został odbudowany pod przewodnictwem patriarchy Harnotića w 1469 roku. Pomnik św. Piotra – dzieło Nikoli Firentinca, obecnie przechowywany jest w kościele parafialnym. Kopia oryginału stoi przed kościołem. W 1999 roku odnowiono kościół i dzwon nad drzwiami

LOKALIZACJA

Vrboska

Visit us on instagram