‘Marinska bitka 1657’

Rekonstrukcija bitke iz 1657. godine u kojoj su tri hrabre marinske žene, odjevene u muške odore, sudjelovale u borbi protiv nadmoćnih Turaka

LOKACIJA

Marina

DATUM

15.07.

Legenda kaže da se to dogodilo za vrijeme najdužeg i najtežeg tursko – mletačkog sukoba nazvanog Kandijski rat

Tada je Marina doživjela je najteže dane u svojoj povijesti. Najveća zanimljivost vezana uz obranu Marine od Turaka vezana je uz 30 naoružanih mladih žena odjevenih u muške odore koje su aktivno sudjelovale u borbi. Poznata su neka od imena tih junakinja i njihova djela. Kata Despotova i Matuša Škriljina, borile su se odjevene u mušku odjeću i kad su ih Turci zarobili, ustanovivši da su žene, nisu ih ubili, već su ih odveli. Treća hrabra žena, djevojka po imenu Jele Marunova ,ne želeći se predati, zapalila je nekoliko bačvi baruta u kuli u kojoj su se nalazile sklonjene žene i djeca ubivši pritom i veliki broj Turaka

Visit us on instagram