Župni dvor

Kulturno-povijesni spomenik prvoga reda glasovita je Povaljska listina, koja se čuva u župnom dvoru. Po svome predlošku iz 1184. godine, ona je najstarija sačuvana listina pisana hrvatskim jezikom i hrvatskim pismenima. Jedan je od najstarijih i najvažnijih jezičnih spomenika u Hrvatskoj uopće

LOKACIJA

Pučišća

Visit us on instagram