Plebania

Zabytek kulturalno-historyczny pierwszego rzędu, jest słynna listina Povaljska, która przechowywana jest na plebanii. Według wzoru z 1184 r. jest to najstarszy zachowany dokument spisany w języku chorwackim i pismem chorwackim. Jest to jeden z najstarszych i najważniejszych zabytków językowych w Chorwacji

LOKALIZACJA

Pučišća

Visit us on instagram