Stećci u Cisti Velikoj

Posjetite mističan lokalitet Crljivicu pod zaštitom UNESCO-a sa srednjovjekovnim stećcima. Za koga su klesani i danas je zagonetka

LOKACIJA

Imotski

Visit us on instagram