Stećci w Cista Velika

Odwiedź mistyczne miejsce Crljivica znajdujące się pod ochroną UNESCO ze średniowiecznymi stećciami. Dla kogo zostały wyrzeźbione, do dziś pozostaje zagadką

LOKALIZACJA

Imotski

Visit us on instagram