Džamija

Harajući stoljećima ovim područjem, Osmanlije su ostavile neizbrisiv trag u kulturnoj baštini Dalmacije. Jedan od njih je i džamija koja se nalazi u sklopu tvrđave, a koja je sagrađena 1537. nakon što su Osmanlije pokorile ovo područje. Nakon oslobođenja Klisa 1648. džamija je pretvorena u kršćansku crkvu posvećenu svetom Vidu

LOKACIJA

Klis

Visit us on instagram