Vila Tripalo

Secesijska vila sagrađena u 19. stoljeću. Iako se nalazi u srcu grada, vila ima ladanjski karakter. Posve je drugačija od ostalih kuća u Sinju, okružena je kamenim zidinama te ima prostrani perivoj i imanje, zaštićena je kao nepokretno kulturno dobro

LOKACIJA

Sinj

Visit us on instagram