Špilja Turska peć

Iznad sela Sumpetar značajno je pretpovijesno nalazište koje zasad ima najstarije tragove o životu čovjeka u ovom kraju. Špilja je duga 40 metara, a stotinjak metara niže naići ćete na manju špilju Ponistricu

LOKACIJA

Dugi Rat

Visit us on instagram