Omiški gusari

Nisu prezali ni pred papinskim galijama, njihove brze sagitte bile su trn u oku Veneciji, a ispred Omiša niti jedan brod nije mogao proći a da nije platio danak za slobodnu plovidbu. Kao trajna uspomena na slavnu prošlost Omišanima je ostala Mirabela, utvrda iznad starog dijela grada, gusarski vidikovac s kojeg puca pogled na Brački kanal

LOKACIJA

Omiš

Visit us on instagram