Muzej Staroga Grada

Palača Biankini nalazi se sa zapadne strane Hektorovićevog Tvrdalja, a u njoj je svoju stalnu adresu pronašao Muzej Staroga Grada. Ovu veliku palaču, neorenesansnu kuću s dvorištem i vrtom, podigla su 1896. godine braća Biankini. Palača je sačuvala unutrašnje dekoracije iz vremena gradnje, a u vrtu nalazi se stogodišnji himalajski cedar, vršnjak palače. Muzejske zbirke u prizemlju i na dva kata pričaju nam priču o dugoj povijesti Staroga Grada

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram