Kip sv. Nikole na pumpureli

Postavljen je 2003. godine, neposredno pred blagdan sv. Nikole. Nalazi se na vrhu starog dijela pumpurele (lukobrana), koja je izgrađena 1870. godine. Sveti Nikola zaštitnik je pomoraca, putnika i ribara, a Sućuraj mjesto bogate pomorske i ribarske tradicije. Brončani kip, s postoljem visok 3,2 metra, djelo je akademske kiparice Dijane Ive Sesartić iz Solina, a odljevak je napravio Vladimir Šeparović iz Vele Luke

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram