Gradska vijećnica

Pogledajte Ploču hrvatske himne koja se nalazi na glavnom pročelju Gradske vijećnice, postavljenu 1935. godine kada je čitava Hrvatska slavila stotu obljetnicu nastanka hrvatske himne

LOKACIJA

Trogir

Visit us on instagram