Franjevački samostan

Početkom 16. stoljeća franjevci – konventualci su na poluotoku Prirovu dali sagraditi svoj samostan i crkvu svetog Jerolima. Samostan je sagrađen na temeljima antičkog rimskog kazališta. Mramor i kameni blokovi kazališta su korišteni u gradnji samostana i crkve. I danas se ističu mramorni blokovi uzidani u pročelje i antički natpisi

LOKACIJA

Vis

Visit us on instagram