Crkva Svetog Mihovila

Ova gotička crkva čuva brojna umjetnička djela, a njezino pročelje kulisa je za brojne manifestacije. Na Trgu ispred crkve održava se i poznati Omiški festival dalmatinskih klapa

LOKACIJA

Omiš

Visit us on instagram