Crkva sv. Tudora

Na samoj obali, u dnu zaljeva Saldun, nalazi se crkva u pučkom govoru preinačena u crkvu sv. Tudora. Pretpostavlja se da je početak izgradnje bio u 6. stoljeću, kada se štovao kult sv. Teodora, mučenika i zaštitnika vojske cara Justinijana, kojemu su posvećene mnoge crkve u Dalmaciji

LOKACIJA

Okrug

Visit us on instagram