Crkva sv. Jurja

Svakako treba posjetiti i sakralno blago Pučišća. Na izlazu iz mjesta nalazi se crkvica sv. Jurja s reljefom sveca koji se bori sa zmajem

LOKACIJA

Pučišća

Visit us on instagram