Bedem

U 15. stoljeću područje Marine, sve je ugroženije od osmanskih upada, zbog čega se gradi kaštel za obranu stanovništva. Mletačka vlast 1495. godine odobrava tadašnjem trogirskom biskupu Frani Marcelu da u uvali Bosiljine (Saldun), u blizini crkve Sv. Marine, sagradi utvrdu. U istom zahvatu, osim Kule i Citadele, grade se i vanjske obrambene zidine, koje su jedinstven primjer srednjovjekovne stambeno-fortifikacijske arhitekture. Vanjske obrambene zidine i stambene zgrade Marine teško su stradale u Osmanskoj opsadi mjesta 1657. godine, čiji ostaci su vidljivi i danas

LOKACIJA

Marina

Visit us on instagram