Nützliche Informationen

Dobro došli u Hrvatsku!

Jedinstvena po mnogočemu, Hrvatska korijene vuče od davnina,a veliko bogatstvo kulturnih dobara koja svjedoče o burnoj hrvatskoj prošlosti, od rimskog doba, renesanse, baroka, turskih osvajanja, do moderne, izniman su mamac za sve koji posjećuju Hrvatsku. Ako se bogatoj kulturnoj baštini pridodaju nevjerojatna ljepota prirode kojom Hrvatska privlači u sva godišnja doba, osam nacionalnih parkova, jedanaest parkova prirode i mnogobrojna baština pod zaštitom UNESCO-a, Hrvatska je zasigurno zemlja nevjerojatne, magnetne privlačnosti.

Da, Hrvatska je sve to, ali i mnogo više. Ona je domovina kravate, padobrana, torpeda, penkale, žarulje s volframovom
niti, najbržega električnog automobila na svijetu, psa dalmatinca, Marka Pola, jednog od najstarijih europskih gradova i parlamenata te drugih po dužini obrambenih zidina u Europi, najmanje katedrale, najstarijeg arboretuma i jednog od najstarijih filmskih festivala na svijetu te velikih sportaša. I na kraju, nikako ne smijemo izostaviti Hrvate! Hrvatski čovjek i njegova ljubaznost magnet su zbog kojeg se turisti iznova vraćaju. Katkad će vas gostoljubivost domaćina natjerati da se zapitate jeste li u svojemu domu ili jednostavno – na odmoru u Hrvatskoj!

Putne isprave

Osobna iskaznica (državljani EU-a, EGP-a i Švicarske) ili putovnica. Za državljane nekih država potrebna je i viza.

DIPLOMATKSE MISIJE I KONZULARNI UREDI REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Carinske odredbe

Na teritoriju Republike Hrvatske primjenjuje se carinsko zakonodavstvo Europske unije i nacionalno zakonodavstvo usklađeno s propisima Europske unije

Unos osobne prtljage oslobođen je plaćanja uvoznih davanja bez ograničenja njezine vrijednosti, a odnosi se na svaku osobu – putnika koja ulazi u carinsko područje Unije, bez obzira na to nosi li prtljagu sa sobom ili je prispjela zasebno, pod uvjetom da može dokazati da je sva navedena prtljaga prijavljena istodobno u vrijeme polaska osobi koja je odgovorna za njezin prijevoz. Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji nego osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađa se od plaćanja uvoznih davanja ako njezina ukupna vrijednost ne prelazi 291,99 eura, a u zračnom i pomorskom prometu 424,71 eura. To se oslobođenje odnosi na svakoga putnika pojedinačno, a može se primijeniti jedanput na dan. Predmeti koji prelaze istaknuti iznos ili nemaju značenje osobne prtljage podliježu obračunu i plaćanju carine i poreza na dodanu vrijednost (te eventualno trošarine). Putnici mlađi od 15 godina oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja mogu ostvariti do ukupnog iznosa od 146,00 eura, neovisno o vrsti prijevoznog sredstva kojim putuju. Pri ulasku i izlasku s područja Europske unije putnici su obvezni prijaviti carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom, i to u iznosu od 10.000,00 eura ili više, odnosno u protuvrijednosti toga iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, primjerice čekovima. Strani državljani te hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim zemljama mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi različite predmete radi njihove uporabe za osobne potrebe te za potrebe članova svoje obitelji.

Na identičan način i osobe s prebivalištem u EU-u mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim državama. Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, koji putniku s razlogom mogu biti potrebni za osobnu uporabu za vrijeme putovanja, isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe. Osobnim predmetima smatraju se, primjerice, videokamere, prijenosni TV aparati i audiouređaji, fotoaparati, prijenosna džepna računala, prijenosna osobna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su putniku nužni), kućni ljubimci i slično. Unos te robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način. Kada putnik iznosi ili osobito kada unosi vrjedniju profesionalnu opremu, pri izlasku iz Republike Hrvatske odnosno ulasku u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu mora popuniti obrazac „Popis robe” u tri primjerka, kao i po potrebi položiti osiguranja za namirenje mogućega carinskog duga koji bi mogao nastati. 

Fizičke osobe koje u Europskoj uniji nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV) za robu koju su kupile u Hrvatskoj ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 98,21 eura na osnovi popunjene tiskanice PDV-P- a ili tiskanice Tax-free koju ovjerava carinska služba pri iznošenju kupljene robe izvan Europske unije, a najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma navedenoga na računu za isporučena dobra. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa. Naknadno ovjeravanje tiskanice PDV-P ili tiskanice Tax-free nakon što se roba iznese izvan Europske unije nije moguće.

Dodatne informacije možete naći na stranici Carinske uprave

Informacije o uvjetima unošenja u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskoga podrijetla u osobnoj prtljazi putnika dostupne su na sljedećoj mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane

Novac

EURO – EUR

1 euro = 100 centi

Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova

Poštanski uredi

Radna vremena svih poštanskih ureda dostupna su na mrežnih stranicama Hrvatske pošte, kao i putem aplikacija za pametne telefone. Dostupni su i poštanski uredi s produljenim radnim vremenom do 24 sata – na adresi Branimirova 4, u centru Zagreba, kao i na graničnom prijelazu Bajakovo. Poštanski ured u Zračnoj luci Zagreb radi svaki dan od 7:00 do 20:00

INFO TELEFON

EMAIL

info@posta.hr

WEB

www.posta.hr

Benzinske crpke

Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata.

  • Eurosuper 95
  • Super 98
  • Super 95
  • Super plus 98
  • Euro Diesel
  • Diesel
  • Gas (LPG) dostupan u većim gradovima i na autocestama

Bitni telefonski brojevi

MEĐUNARODNI POZIVNI BROJ ZA HRVATSKU

+385

HITNA POMOĆ

194

VATROGASCI

193

POLICIJA

192

POMOĆ NA CESTI

(+385 1) 1987

NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAĐIVANJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU

195

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

112

OPĆE INFORMACIJE

18981

SLUŽBA DAVANJA OBAVIJESTI O INFORMACIJAMA PRETPLATNIKA

11880 i 11888

SLUŽBA DAVANJA OBAVIJESTI O MEĐUNARODNIM INFORMACIJAMA PRETPLATNIKA

11802

VREMENSKA PROGNOZA I STANJE NA CESTAMA

060 520 520 (automated messaging system)

IZ MOBILNIH MREŽA

HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, tel: 0800 1234

DEŽURNI SINOPTIČAR PRI DHMZ-U

9 a.m. – 5 p.m. 0606 16666 (T-com)

HRVATSKI AUTOKLUB (HAK) iz inozemstva

Pomoć na cestama: 1987
– iz inozemstva (1) +385 (1) 1987
– iz inozemstva (2) +385 (1) 4693 700

HRVATSKI AUTOKLUB (HAK) iz Hrvatske

Stanje na cestama: 072 777 777
– iz inozemstva +385 (1) 464 0800

INFO ZA ČLANOVE

0800 9987

EMAIL

ncp-croatia@hzzo.hr

Radno vrijeme trgovina i javnih službi

Tijekom turističke sezone većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, a mnoge od njih rade i vikendom. Javne službe i poslovni uredi rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

Zdravstvena zaštita

Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima. Strani turisti koji su obvezno zdravstveno osigurani u drugim državama članicama Europske unije i EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn) te u Švicarskoj za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj ostvaruju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu na temelju Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO). Zdravstvenom zaštitom na temelju EKZO-a mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika koji imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Pri tome su obvezni platiti jedino participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici. Turisti koji su obvezno osigurani u državama s kojima Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvenom zaštitom (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska) za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj ostvaruju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Uvjet za to jest da su prije odlaska u Hrvatsku od svojeg osiguravatelja pribavili potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu tijekom privremenog boravka u Hrvatskoj, koju u HZZO-u (u mjestu boravka) mijenjaju za bolesnički list. Zdravstvenom zaštitom na temelju navedenih potvrda koriste se u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih liječnika, pri čemu su obvezni platiti participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici.zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih liječnika pri čemu su obvezni platiti participaciju u slučajevima kada je plaćaju i hrvatski osiguranici. Osobe koje dolaze iz trećih država (države koje nisu članice EU-a i nisu ugovorne države) sve troškove zdravstvene zaštite upotrijebljene u Hrvatskoj snose same. Osobe koje dolaze iz trećih država (države koje nisu članice EU-a/EGP- a ni Švicarska i nisu ugovorne države) sve troškove zdravstvene zaštite korištene u Hrvatskoj snose same.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Obavezno osiguranje

TELEFON

0800 79 79

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko osiguranje

TELEFON

0800 79 89

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

TELEFON

0800 79 99

WEB

www.hzzo.hr

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA PREKOGRANIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

TELEFON

+ 385 1 644 90 90

WEB

www.hzzo.hr

Visit us on instagram