Turistički promet u 2024. godini

Podaci su sastavljeni na bazi podataka iz eVisitora, stanje je na dan kad su uzeti iz programa, a podložni su promjeni budući da eVisitor još dozvoljava naknadno obavljanje odjava tj. promjene.

Podaci se odnose na turistički promet ostvaren u komercijalnim smještajnim objektima.

Visit us on instagram