Službena stranica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Statistike

Podaci su sastavljeni na bazi podataka iz eVisitora, stanje je na dan kad su uzeti iz programa, a  podložni su promjeni budući da eVisitor još dozvoljava naknadno obavljanje odjava tj. promjene.

Preuzmite privitke:

Siječanj 2022-(04.02.2022. u 07.30 sati)

Veljača 2022-(05.03.2022. u 07.50 sati)

Ožujak 2022-(01.04.2022. u 07.40 sati)

Travanj 2022-(04.05.2022. u 08.05 sati)

Svibanj 2022-(03.06.2022. u 08.20 sati)

Lipanj 2022-(04.07.2022. u 8.20 sati)

Srpanj 2022-(04.08.2022. u 07.50 sati)

Kolovoz 2022-(05.09.2022. u 07.50 sati)

„Zbog krizne situacije s Covidom-19 i nakon potresa u Zagrebu sa zakašnjenjem objavljujemo mjesečne i kumulativne tabele. U dijelu ožujka, travnju i svibnju turista nije bilo, već su u sistemu eVisitor trebale biti prijavljene sve osobe izvan mjesta prebivališta zbog evidentiranja i naputaka kriznog stožera.

U lipnju je krenuo turizam, u nastavku godine se nadam da neće doći do pogoršanja situacije, te da će biti bolje, a u kumulativu će biti stalno prisutni gore navedeni dolasci i noćenja osoba koji nisu turisti već su boravili radi virusa i potresa izvan mjesta prebivališta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno mi se obratite na mail: sara.salamunic@dalmatia.hr bit će mi drago ako mogu pomoći. Zahvaljujem na razumijevanju.“

Preuzmite privitke:

Preuzmite privitak:

Analiza2020

Preuzmite privitak:

Podaci su sastavljeni na bazi podataka iz eVisitora, stanje je na dan kad su uzeti iz programa (03.04.2019.), a podložni su promjeni budući da eVisitor još dozvoljava naknadno obavljanje prijava i odjava tj. promjene.

Preuzmite privitak:

Podaci su sastavljeni na bazi podataka iz eVisitora, stanje je na dan kad su uzeti iz programa, a  podložni su promjeni budući da eVisitor još dozvoljava naknadno obavljanje odjava tj. promjene, premda je 2017. službeno blokirana tj. zaustavljene su promjene.

Preuzmite privitak:

Podaci su sastavljeni na bazi podataka iz eVisitora, stanje je na dan kad su uzeti iz programa, a  podložni su promjeni budući da eVisitor još dozvoljava naknadno obavljanje odjava tj. promjene.

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

Preuzmite privitak:

digital nomads