Međunarodna ljetna glazbena škola Pučišća

Međunarodna ljetna glazbena škola Pučišća 2024. godine obilježiti dvadeset i devetu godinu svog postojanja. Kroz godine rada i predanosti, ova škola je izrasla u jedan od najvećih glazbenih, međunarodnih, edukativnih i kulturno-turističkih projekata u Europi.

U Pučišćima, tokom dva ljetna mjeseca, održavaju se intenzivne radionice klasične glazbe na gotovo svim instrumentima. Naši polaznici dolaze iz raznih dijelova svijeta, a vode ih 27 profesora iz prestižnih akademija kako domaćih tako i stranih. Sudionici su učenici osnovnih i srednjih glazbenih škola, akademija, profesori na usavršavanju, kao i samouki glazbenici. Osim iz Hrvatske, dolaze iz raznih dijelova Europe, Amerike, pa čak i iz zemalja poput J. Koreje, Kine, Japana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Venezuele, Novog Zelanda i drugih.

Kroz radionice koje obuhvaćaju svakodnevni individualni rad i skupno muziciranje, sudionici imaju priliku surađivati i izmjenjivati iskustva s kolegama iz različitih dijelova svijeta, s različitim glazbenim pozadinama i na raznim instrumentima, uključujući čak i one iz renesansnih i baroknih razdoblja koji do sada nisu bili viđeni na tlu Hrvatske.

Tijekom trajanja škole, održavamo preko 16 koncerata, koji se održavaju u različitim dvoranama, crkvama, atrijima, galerijama, trgovima i na dobrotvornim koncertima. Sudionici nastupaju i kao solisti i kao dio komornih ansambala, orkestara, trija i kvarteta. Nastupi su dio raznih kulturnih manifestacija poput “Pučiškog ljeta” i “Bolskog lita”.

LOKACIJA

Pučišća

DATUM

01.07.-10.09.

Visit us on instagram