9. Ženska alka

Ženska alka inspirirana je Sinjskom alkom, događajem koji se tradicionalno održava u Sinju već preko 300 godina. Sinjska alka simbol je hrabrosti i povijesne borbe protiv Osmanlija, a njen značaj i prestiž prenose se i na Žensku alku, koja je postala važan dio kulturne baštine našeg kraja. Ženska alka održava se na Gazu u Jabuci u blizini Trilja.

LOKACIJA

Trilj

DATUM

11.08.

Visit us on instagram