Utvrda Galešnik

Srednjovjekovna utvrda Galešnik smještena na 210 metara nadmorske visine. Utvrda je široka 20 metara, opasana je zidovima duljine 80 metara, visine oko 4 metra i debljine 60 centimetara. Na Gradini se nalazi pravokutna helenistička kula sagrađena od velikih kamenih blokova. Vrh brijega i kulu okružuje gradinski bedem

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram