Utvrda Baterija

Utvrdu Bateriju smještenu na rtu Zaglav sagradila je Napoleonova vojska u 19. stoljeću za vrijeme francuske vladavine u Dalmaciji. Najveća je fortifikacijska građevina na Braču, a Francuzi su za njenu gradnju angažirali 150 Bračana

LOKACIJA

Milna

Visit us on instagram