Tri sestrice

Kamenu kulu s tri stupa koja se nalazi na vidikovcu iznad Bobovišća sagradio je pisac Vladimir Nazor. Na stupovima su urezana slova I, O, A, što su početna slova imena sestara Irme, Olge i Amalije za koje se pisac skrbio tijekom života

LOKACIJA

Milna

Visit us on instagram