Trg Jurja Škarpe

Ovaj trg je malo proširenje između zbijenih kuća srednjovjekovnog predjela Šiberije. Šiberija je ime dobila od Siberia – Sibir, zbog hladnoće predjela. Na trgu je skulptura Ranjena starogradskog kipara Jurja Škarpe. Rodna kuća kipara je nasuprot skulpture, a na njoj je mali kameni natpis sa stihom iz 1587. godine: “O prislavni križu ufanje bud naše jere Bog i človik na tebi izdaše”

LOKACIJA

Hvar

Visit us on instagram