Titova špilja

Iznad mjesta Borovik, na putu za brdo Hum,  postoji nekoliko špilja od kojih je najpoznatija Titova špilja (stariji naziv joj je Duhova špilja). Nazvana je po Josipu Brozu Titu koji je 1944. godine boravio u njoj, gdje je tada bio vrhovni štab partizanske vojske

LOKACIJA

Vis

Visit us on instagram