Pločasti most

Kameni most na Cetini složen je od srednjovjekovnih kamenih megalita – stećaka koji su izvorno korišteni kao nadgrobni spomenici. Jedinstven je primjer premošćivanja rijeke, a nalazi se u blizini mnogih arheoloških lokaliteta

LOKACIJA

Vrlika

Visit us on instagram